VMZ

De VMZ is een vereniging voor topfunctionarissen in de zorg die rechtstreeks verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur en te maken hebben met management- en leiderschapsvraagstukken voor een groot bedrijfsonderdeel.

De doelstelling van de vereniging is kennisuitwisseling en beter worden in je vak.  Dit in een zeer snel veranderend zorglandschap. Wij geven dit vorm middels verschillende activiteiten.

Volg VMZ op LinkedIn

Nieuws 12 december 2017

Van de bestuurstafel

Lees meer